Enskilt avlopp – att anlägga ett avloppssystem utanför det kommunala avloppsnätet

Alla bostadsägare behöver ett avloppssystem för att säkerställa att det avloppsvatten som släpps ut inte är skadligt för miljön. I Sverige ligger de flesta avloppsanordningar inom det kommunala avloppsnätet och är därför inte något som husägare behöver tänka på. Om du däremot har ett enskilt avlopp, det vill säga ett avlopp utanför det kommunala avloppsnätet, gäller andra riktlinjer.

 

Även om det inte finns någon exakt juridisk definition är enskilda avlopp helt enkelt avlopp som hushållet självt måste säkra renas på ett tillförlitligt sätt för att förhindra att utsläppet är till skada för miljön. För att reda ut eventuella frågor har vi således sammanställt allt du kan tänkas behöva veta om enskilt avlopp i den här överblickbara guiden.

Du är ansvarig för att utsläppet inte skadar människor, djur eller miljö

Det som skiljer ett privat avlopp från ett avlopp som ingår i ett kommunalt avloppssystem är alltså att det är du som bär ansvaret för reningen av avloppsvattnet, inte kommunen som sådan. Naturligtvis har du riktlinjer att följa så att du vet vad som krävs för att se till att ditt avloppsvatten inte orsakar olägenheter för människors hälsa, djur eller miljön.

 

Det är dock viktigt att känna till att det inte finns några universella krav som gäller för alla enskilda avlopp. Individuella bedömningar utförs och därmed ger miljökontoret dig krav som du måste följa, men det finns alltså ingen särskild lag som reglerar alla enskilda avlopp. De allmänna kraven är alltså att din avloppsanläggning inte får utgöra en risk för andra genom att reducera smittämnen och utsläpp av skadliga kemikalier, såsom fosfor och kväve.

Var välinformerad och kontakta miljökontoret som ett första steg

Om du planerar att installera ett enskilt avlopp är det viktigt att du är väl insatt i vad det faktiskt är och betyder. Men också att du förstår varför det är så viktigt att besitta denna kunskap. Utan rätt kunskap finns det nämligen en risk för att ditt avloppsvatten orsakar skador för människor och miljö, samt att du får betala dyra avgifter om ditt system behövs åtgärdas.

 

När du känner dig påläst är nästa steg att kontakta ditt lokala miljökontor och berätta om dina planer. Som vi tidigare nämnt finns det ingen särskild lag som reglerar alla enskilda avlopp och därför bör du få en förståelse för vilka krav som kan tänkas ställas på din anläggning innan du skickar in din ansökan. Om det finns en så kallad va (vatten och avlopp) -rådgivare i din kommun kan du med fördel vända dig till denna också.

Ansökan, anläggning och underhåll

Du kan nu fylla i den blankett som du får av miljökontoret för godkännande av ditt enskilda avlopp. En korrekt ifylld blankett kommer att förenkla och förkorta processen, så skynda dig inte igenom den! 

 

När ansökan har lämnats in och du har fått tillstånd kan du anlita en entreprenör för att installera systemet. Alternativt kan du göra det själv om du har den nödvändiga expertisen. När anläggningen är slutbesiktad kan den därefter tas i drift. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som krävs för att driva och underhålla anläggningen på korrekt sätt.